És important que tots els estaments dels centres puguin debatre, participar i decidir el rebuig formal a la implicació que la figura de la PSS comporta dins l'ensenyament, amb la finalitat de mantenir la coherència professional dins dels centres educatius i d' exigir la reconversió dels llocs de treball ocupats en aquests moments per PSS en llocs de treball remunerats i valorats.

Els sindicats sotasignants ens oferim a trametre a l'Administració els vostres documents:Centre: .................................................................................. Tel: ...............................................

Localitat: .............................................................................. Província: .....................................

Adreça:................................................................................ Codi postal: ..................................

El Consell Escolar d'aquest centre, reunit el dia....................... i en el punt............ de l'ordre del dia, ha decidit manifestar el seu REBUIG A LA REALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ SOCIAL SUBSTITUTÒRIA DEL SERVEI MILITAR PER PART D'OBJECTORS DE CONSCIÈNCIA ALS CENTRES EDUCATIUS, tot i entenent que no és adequada la utilització d'objectors per a tasques per a les quals no han rebut cap mena de formació específica i que les necessitats dels serveis -siguin escolars i/o extraescolars- han de ser cobertes mitjançant la contractació de treballadors i treballadores. PER TANT, EXIGIM LA RECONVERSIÓ DELS LLOCS OCUPATS PER PSS EN LLOCS DE TREBALL REMUNERAT I AMB PERSONAL QUALIFICAT.

D'altra banda, la Prestació Social Substitutòria al Servei Militar suposa no acceptar, en la pràctica, el dret a l'objecció. En conseqüència, ens comprometem a no fomentar cap mena d'activitat que comporti com a condició la incorporació d'objectors en aquest centre.

                      a      de        de 199

El/la President/a El/la Secretari/a

Signat: Signat:

Segell
Si voleu més informació,
no dubteu a posar-vos en contacte amb qualsevol de nosaltres:

CGT FETE-UGT STE's USTEC-CATAC


[Documento maquetado en PDF | Tornar al decÓlog