Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Els darrers Cercar Veure tots Afegir nou acte Calendari

Afegir un nou acte:

Nom de l'acte:


Data:    fins:
Hora:     fins:

Tipus d'acte:
Organitza:


On es realitzará l'acte:

Lloc:
Direcció:
Població:
Provincia:
Comunitat autònoma:
Pais:


Pàgina web (URL):  
Correu electrònic:
Contacte (Telèfon, Fax,...):


Quota de subscripció (si és necesaria):
Colabora(n):


Contrasenya: (aquesta clau et permetra modificar la informació de l'acte un cop afegit)


Descripció:


Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before small N,
3 chars before small D,
((((((((((((??? * 3) - 8) * 1) * 2) - 8) * 4) - 9) - 10) * 4) - 3) * 10) - 8) = 4002
&
'T';
((((??? - 9) - 6) - 4) - 9) = -24
;
→ reescribir aqui:
Copie aquí el código contra spam que se muestra en la imagen

Cercar - Veure tots - Calendari