Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Els darrers Cercar Veure tots Afegir nou acte Calendari

Afegir un nou acte:

Nom de l'acte:


Data:    fins:
Hora:     fins:

Tipus d'acte:
Organitza:


On es realitzará l'acte:

Lloc:
Direcció:
Població:
Provincia:
Comunitat autònoma:
Pais:


Pàgina web (URL):  
Correu electrònic:
Contacte (Telèfon, Fax,...):


Quota de subscripció (si és necesaria):
Colabora(n):


Contrasenya: (aquesta clau et permetra modificar la informació de l'acte un cop afegit)


Descripció:


Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'D' +1 letters
and not a
"I",
but
3 chars before small X,
'2',
(??? * 2) = 8
-
((??? - 3) - 10) = -5
;
→ reescribir aqui:
Copie aquí el código contra spam que se muestra en la imagen

Cercar - Veure tots - Calendari