Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Els darrers Cercar Veure tots Afegir nou acte Calendari

Dades complertes de L’economia social i solidària, una eina per a l’educació social


Titol: L’economia social i solidària, una eina per a l’educació social
Data: 03-11-2016 fins: 24-11-2016
Hora: 10:00:00 fins: 13:00:00
Tipus d'acte: Curso
Organitza: CEESC
Dades de on es realitzará l'acte:
Lloc: CEESC de Barcelona
Direcció: Aragó 141-143, 4a planta
Població: Barcelona
Provincia: Barcelona
URL: www.ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/economiasocial-bcn
Correu: ceesc@ceesc.cat
Contacte: 934521008
Descripció: El curs està pensat per a educadors/ores socials que volen conèixer l’economia social i solidària (ESS) i la manera de crear una entitat d’aquesta mena, bé sigui perquè volen explorar la possibilitat d’autoocupar-se col·lectivament creant una entitat d’ESS, bé perquè volen promoure que ho facin les seves persones usuàries, o bé perquè volen que la seva entitat, ja existent, participi de manera més activa en el moviment d’economia social i solidària. La seva finalitat és aportar coneixements, facilitar recursos i reflexionar conjuntament, sobre els trets característics de l'economia social i solidària i conèixer experiències diverses, en especial aquelles que tinguin un component d'educació social.
A càrrec de Jordi Garcia Jane, Laura Hernández, Jordi Valls, i Pere Ribas.


Modificar aquest acte - Afegir nou acte - Cercar - Veure tots - Calendari