Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Els darrers Cercar Veure tots Afegir nou acte Calendari

Dades complertes de La Casa d’Infants i el CRAE. Similituds i Diferències


Titol: La Casa d’Infants i el CRAE. Similituds i Diferències
Data: 31-01-2017
Hora: 18:00:00 fins: 19:00:00
Tipus d'acte: Conferencia
Organitza: CEESC
Dades de on es realitzará l'acte:
Lloc: CEESC Tarragona
Direcció: Cowork Tarraco. Pau Claris, 2.
Població: Tarragona
Provincia: Tarragona
URL: www.ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/capsules-educacio-social/205-capsula-casainfantsocrae
Correu: ceesc@ceesc.cat
Contacte: 934521008
Descripció:

Càpsula sobre les diferències entre la intervenció de l'educador a la casa d'Infants i el CRAE, tant en referència a la intervenció amb els menors acollits com amb les famílies, des de l'experiència professional dels ponents.

En aquesta càpsula també ens acostarem a la figura de l'educador social en dos serveis similars però també diferents alhora, a les limitacions de la intervenció educativa com també a les potencialitats de la mateixa.

A càrrec d'Adolf Quetcuti Ferre, Treballador Social i Antropòleg (Coordinador Casa d’infants) i Ricard Fernández Pascual, Educador Social, col·legiat numero 9666 i Director del CRAE (Sant Josep).
Modificar aquest acte - Afegir nou acte - Cercar - Veure tots - Calendari