Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Els darrers Cercar Veure tots Afegir nou acte Calendari

Dades complertes de Càpsula: 'Tu què creus?' Taller didàctic per fomentar el respecte a la diversitat de creences als centres educatius


Titol: Càpsula: 'Tu què creus?' Taller didàctic per fomentar el respecte a la diversitat de creences als centres educatius
Data: 18-10-2016
Hora: 15:00:00 fins: 17:00:00
Tipus d'acte: Seminario
Organitza: CEESC
Dades de on es realitzará l'acte:
Lloc: Seu del CEESC de Lleida
Direcció: Rambla Ferran 32
Població: Lleida
Provincia: Lleida
Comunitat autònoma: Catalunya
URL: www.ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/capsules-educacio-social/capsula-creences-als-centres-educa
Correu: ceesc@ceesc.cat
Contacte: 934521008
Descripció: La Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya, es presenta en un format lúdic per a professionals interessats o implicats en l’àmbit educatiu.
Tu què creus? és un joc de taula que té per objectiu donar a conèixer aquesta Guia. El joc formula preguntes des de diverses perspectives:
El joc és cooperatiu i la seva dinàmica afavoreix el debat entre els participants i la consulta de la guia per respondre les qüestions plantejades. Tots els participants són obsequiats amb un exemplar de la guia.
A la Guia hi podem trobar des del marc jurídic relatiu als drets de llibertat religiosa fins a recomanacions sobre les qüestions més habituals de consulta: les festes religioses en els centres, el vestuari i l’ús de símbols, l’alimentació als menjadors escolars, les matèries del currículum escolar i el dol. En forma d’annexos, la guia ofereix també una recopilació de les referències legals més importants, un recull de fitxes de les diverses confessions presents a Catalunya, un quadre resum de les fitxes, un calendari interreligiós i un apartat de recursos a tenir en compte per aprofundir en alguns dels temes als quals la guia fa referència.


Modificar aquest acte - Afegir nou acte - Cercar - Veure tots - Calendari