Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Els darrers Cercar Veure tots Afegir nou acte Calendari

Dades complertes de Crítica al sistema social i polític occidental des del pensament de Byung-Chul Han


Titol: Crítica al sistema social i polític occidental des del pensament de Byung-Chul Han
Data: 18-01-2017 fins: 01-02-2017
Hora: 19:00:00 fins: 20:30:00
Tipus d'acte: Seminario
Organitza: Cristianisme i Justícia
Dades de on es realitzará l'acte:
Lloc: Cristianisme i Justícia
Direcció: c/ Roger de Llúria 13
Població: Barcelona
Provincia: Barcelona
Comunitat autònoma: Catalunya
URL: www.cristianismeijusticia.net/civicrm/event/info?reset=1&id=183
Correu: cursos@fespinal.com
Contacte: 933172338
Quota: Matrícula ordinària: 30€ / Persones en atur i estu
Descripció: El filòsof Byung-Chul s’ha convertit en una de les ments més lúcides i critiques vers el sistema socioeconòmic que impera a Occident. Als seus llibres, La societat del cansament, L’Eixam i, especialment a Psicopolítica, analitza les noves tècniques de poder del capitalisme neoliberal que donen accés a la psique convertint-la en la major força de producció, ja que aconsegueix que els humans se sotmetin per si mateixos a l’entramat de dominació sense necessitat de coerció externa. Un es creu lliure, per tant, no arriba a l'alienació, sinó a l'esgotament.
Un s'explota a si mateix, fins al col•lapse. La psicopolítica es serveix del Big Data, com el gran germà digital, i s’apodera de les dades dels individus que voluntàriament li cedeixen.
Aquest nou tipus de societat té forma d’eixam. Consta d’individus aïllats, no té anima, no genera un nosaltres capaç d’una acció comuna o de manifestar-se en una sola veu. La hipercomunicació destrueix el necessari silenci que necessiten les persones per reflexionar i, així, s’impedeix l’aparició d’un contrapoder que posi en qüestió l’ordre establert. Tot va adquirint trets totalitaris...
Joan Carrera (coordinador) amb la col•laboració de Cristian Palazzi i David Murillo


Modificar aquest acte - Afegir nou acte - Cercar - Veure tots - Calendari