rotulo-direccio.gif - 2922 Bytes Página principal Actualidad Agenda Materiales Cine Bibliografía Personas Grupos

Ultimos Buscar Todas Añadir nuevo acto Calendario

Datos completos de Crítica al sistema social i polític occidental des del pensament de Byung-Chul Han


Título: Crítica al sistema social i polític occidental des del pensament de Byung-Chul Han
Fecha: 18-01-2017 hasta: 01-02-2017
Hora: 19:00:00 hasta: 20:30:00
Tipo de acto: Seminario
Organiza: Cristianisme i Justícia
Datos de donde se realizará el acto:
Lugar: Cristianisme i Justícia
Dirección: c/ Roger de Llúria 13
Población: Barcelona
Provincia: Barcelona
Comunidad autónoma: Catalunya
URL: www.cristianismeijusticia.net/civicrm/event/info?reset=1&id=183
Correo: cursos@fespinal.com
Contacto: 933172338
Cuota: Matrícula ordinària: 30€ / Persones en atur i estu
Descripción: El filòsof Byung-Chul s’ha convertit en una de les ments més lúcides i critiques vers el sistema socioeconòmic que impera a Occident. Als seus llibres, La societat del cansament, L’Eixam i, especialment a Psicopolítica, analitza les noves tècniques de poder del capitalisme neoliberal que donen accés a la psique convertint-la en la major força de producció, ja que aconsegueix que els humans se sotmetin per si mateixos a l’entramat de dominació sense necessitat de coerció externa. Un es creu lliure, per tant, no arriba a l'alienació, sinó a l'esgotament.
Un s'explota a si mateix, fins al col•lapse. La psicopolítica es serveix del Big Data, com el gran germà digital, i s’apodera de les dades dels individus que voluntàriament li cedeixen.
Aquest nou tipus de societat té forma d’eixam. Consta d’individus aïllats, no té anima, no genera un nosaltres capaç d’una acció comuna o de manifestar-se en una sola veu. La hipercomunicació destrueix el necessari silenci que necessiten les persones per reflexionar i, així, s’impedeix l’aparició d’un contrapoder que posi en qüestió l’ordre establert. Tot va adquirint trets totalitaris...
Joan Carrera (coordinador) amb la col•laboració de Cristian Palazzi i David Murillo


Modificar este acto - Añadir nuevo acto - Buscar - Todas - Calendario