Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Els darrers Cercar Veure tots Afegir nou acte Calendari

Dades complertes de Intervenció multidisciplinar en persones amb Síndrome de Diògenes


Titol: Intervenció multidisciplinar en persones amb Síndrome de Diògenes
Data: 28-09-2016
Hora: 18:30:00 fins: 20:00:00
Tipus d'acte: Seminario
Organitza: CEESC
Dades de on es realitzará l'acte:
Lloc: CEESC Barcelona
Direcció: Aragó 141-143, 4a planta
Població: Barcelona
Provincia: Barcelona
Comunitat autònoma: Catalunya
URL: www.ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/capsules-educacio-social/capsula-sindrome-de-diogenes
Correu: ceesc@ceesc.cat
Contacte: 934521008
Descripció:

Les característiques pròpies de les persones amb la Síndrome de Diògenes impliquen que, per a la seva adequada atenció, cal que els serveis que les atenen (salut mental, serveis socials, serveis comunitaris, etc.) intervinguin de forma coordinada i conjunta.

Des de els Serveis de Salut Mental del barri de Sant Andreu de Barcelona, s’ha creat un equip especialitzat que detecta, analitza la situació social i sanitària, dissenya el pla de treball , vincula als serveis adequats i fa el seguiment dels casos.

A càrrec de Helena Serrano, infermera especialista en Salut Mental que actualment treballa al Centre de Salut Mental de Sant Andreu. I Mireia Latorre, Educadora Social que actualment treballa en Pla de Serveis Individualitzats (PSI) dels Serveis de Salut Mental de Sant Andreu.
Modificar aquest acte - Afegir nou acte - Cercar - Veure tots - Calendari