Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Els darrers Cercar Veure tots Afegir nou acte Calendari

Dades complertes de Condicionament Zero a la Nova Educació


Titol: Condicionament Zero a la Nova Educació
Data: 13-01-2017 fins: 06-06-2017
Tipus d'acte: Curso
Organitza: Associació Espirals d'Aprenentatge
Dades de on es realitzará l'acte:
Lloc: Escoleta La Melica
Direcció: Carrer de l'Àngel, 8
Població: Barcelona (barri de Gràcia - metro Fontana)
Provincia: Barcelona
Comunitat autònoma: Catalunya
URL: www.espirals.cat
Correu: espiralsaprenentatge@gmail.com
Contacte: +34 637 204 369
Quota: quota de 90€ x cap de setmana
Descripció: Sota un marc de rigor, compromís i responsabilitat, la Formació en Condicionament Zero en la Nova Educació vol aconseguir que els estudiants assoleixin les eines, les estratègies i les actituds necessàries per fer de la confluència del món de l’educació i del món dels processos personals un nou marc impulsor del potencial humà, que esdevingui un gran recurs d’aplicació en els àmbits professional i personal. Es tracta de la capacitació en habilitats de relació en tots els àmbits de l’acció educativa, com a base del treball per projectes, entès com a una nova concepció de l’educació des del marc educatiu del Condicionament Zero. Aquesta capacitació inclou: - Capacitació en habilitats emocionals per acompanyar l’alumnat i relacionar-se amb els membres de la comunitat educativa. - Capacitació en treball per projectes amb la interrelació de les matèries i les competències bàsiques amb continguts d’EpD Des del primer mòdul de la formació, se cerca que s’expressi el procés personal i grupal de les persones participants i una possible connexió amb el seu potencial intern. El procés personal i grupal és el fil per on es vertebren les propostes que l’Equip d’Espirals fa al llarg de tota la formació, tot relacionant-ho amb els continguts de cada mòdul i amb el treball docent a l’aula. Transversalment, s’aplica la Pedagogia Sistèmica i Emocional, l’Artteràpia – Teràpia PsicoCorporal, l’Eneagrama i la Deconstrucció Integrativa com a noves eines educatives que l’Equip d’Espirals, alhora, posa a disposició de les persones participants.


Modificar aquest acte - Afegir nou acte - Cercar - Veure tots - Calendari