Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Els darrers Cercar Veure tots Afegir nou acte Calendari

Dades complertes de Jornades Educatives Stop Mare Mortum


Titol: Jornades Educatives Stop Mare Mortum
Data: 23-09-2016 fins: 07-10-2016
Tipus d'acte: Jornadas
Organitza: Stop Mare Mortum
Dades de on es realitzará l'acte:
Lloc: Escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia
Direcció: Pere II de Montcada, 8 08034
Població: Barcelona
Provincia: Barcelona
Comunitat autònoma: Catalunya
URL: www.stopmaremortum.org/
Correu: sensibilitzacio.stopmm@gmail.com
Descripció:

JORNADES EDUCATIVES STOP MARE MORTUM

Tardor 2016

Creació d’eines per entendre i actuar envers la situació de les persones refugiades i les migracions

Les Jornades Educatives s’emmarquen dins del projecte Parlem de Drets. Eines per entendre i actuar envers la crisis de les persones refugiades i les migracions, premiat per Minyons Escoltes de Catalunya, l’any 2016.

Les jornades educatives d’Stop Mare Mortum tenen com a objectiu desenvolupar col·lectivament una sèrie de recursos pedagògics que aproximin les escoles a la realitat de les persones desplaçades. També, formar perso- nes educadores capaces de dinamitzar els materials desenvolupats per tal d’ajudar docents i alumnes a tractar aquesta temàtica de manera lúdica, participativa i socialment responsable.

Entenem l’educació com a una eina essencial per generar una societat conscienciada, basada en els valors uni- versals dels drets humans: igualtat, justícia i pau. Per això, trobem imprescindible

 • fomentar l’empatia, facilitant la mirada humana dels conflictes,
 • cultivar el pensament crític, facilitant l’accés al coneixement,
 • recolzar la voluntat transformadora de l’alumnat, creant espais de reflexió i de diàleg a través del treball en comú.

Durant les jornades, les persones participants col·laboraran per crear els nous recursos pedagògics, en format de tallers i jocs, destinats als diferents cicles educatius. La finalitat d’aquests materials és ajudar l’alumnat a millorar la seva capacitat d’entendre la realitat que envolta l’actual situació migratòria: guerres, crisis humanitàries, repar- timent desigual de la riquesa,

 • familiaritzant-se amb conceptes com ara fronteres, vies segures, solidaritat, refugi, etc.,
 • coneixent els drets humans relacionats amb l’asil i la migració,
 • valorant el paper de la ciutadania activa a l’hora de defensar els drets de les persones desplaçades,
 • entenent el valor de la cultura de pau per resoldre conflictes,
 • desenvolupant la seva capacitat crítica i transformadora.

Coneixedors de la realitat escolar condicionada per la pressió curricular, volem dotar a les persones docents d’eines que facilitin l’accés al coneixement de manera lúdica,

 • a través del joc,
 • a través de l’art,
 • a través dels sentiments.

Les Jornades seran conduïdes i dinamitzades pel col·lectiu IRÈNIA. Jocs de Pau (www.irenia.net), guardonat amb el premi UNAOC per la innovació intercultural. Comptarem amb la col·laboració de professionals de l’educació, membres d’Stop Mare Mortum i persones expertes en pau, cooperació, asil, refugi i migració.

Adreçades a:

Es convida a participar a persones docents, educadores, pedagogues, professionals del sector educatiu amb inquietuds en l’àmbit social, monitores del lleure, voluntàries i activistes que es vulguin involucrar en el procés de creació de nous materials de sensibilització per treballar a l’aula i en altres àmbits de l‘educació no formal.

Característiques dels materials:

 

Metodologia:

La formació constarà de 3 sessions. A la primera part es presentaran algunes de les metodologies utilitzades per Irènia com a models didàctics que serviran per dissenyar les activitats posteriors. Les persones participants es repartiran en grups de treball en funció de les edats a qui aniran destinades les activitats. Cada grup durà a terme el procés d’elaboració del material, des de la ideació, el disseny i els recursos, fins al format final. Es determinaran els objectius, la metodologia i la didàctica, i s’elaboraran els continguts i el sistema d’avaluació del material. Du- rant les sessions de treball, comptarem amb especialistes i persones de suport vinculades a temes de migració, drets humans, refugi, asil, antirumors, vies segures, etc.

Sessió 1. (matí i tarda). Presentacions. Exemples d’algunes de les metodologies de referència (joc de taula, rol, simulació, treball amb imatges, etc). Composició dels grups. Sessió de treball en grups d’interès.

Sessió 2. (matí i tarda). Sessions de treball en grups d’interès. Elaboració dels materials.

Sessió 3. Socialització dels materials elaborats a cada grup. Avaluació i formació d’educadors. Els acabats dels materials aniran a compte d’IRÈNIA. Jocs de Pau i d’Stop Mare Mortum.

 

Dates:

24 de setembre, de 10 a 14h i de 15,30 a 17,30h. 8 d’octubre, de 10 a 14h i de 15,30 a 17,30h.

Un dissabte de novembre (data per determinar): presentació dels nous materials i formació

Lloc:

Escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia. Pere II de Montcada, 8, 08034 Barcelona

Inscripció:

Per participar a les Jornades Educatives cal que escriviu un correu electrònic a sensibilitzacio.stopmm@gmail.com indicant el vostre nom i cognom i correu electrònic, i exposant breument la vostra vinculació amb el món educatiu i l’interès per participar-hi. Telèfon de contacte: 619637606

Es demana compromís per participar a totes les sessions.
Modificar aquest acte - Afegir nou acte - Cercar - Veure tots - Calendari