Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Els darrers Cercar Veure tots Afegir nou acte Calendari

Dades complertes de Postgrau on-line Recursos, materials i projectes d’educació per al desenvolupament


Titol: Postgrau on-line Recursos, materials i projectes d’educació per al desenvolupament
Data: 26-03-2017 fins: 25-06-2017
Tipus d'acte: Curso
Organitza: Fundació Solidaritat UB, Institut de Ciències de l'Educació UB, Fundació Món-3
Dades de on es realitzará l'acte:
Lloc: El curs és on-line; però, per informació presencia
Direcció: Passeig de la Vall d'Hebron, 171. Campus de Mundet. Edifici de Migdia
Població: Barcelona
Provincia: Barcelona
Comunitat autònoma: Catalunya
Pais: Espanya
URL: www.ub.edu/educaglob/
Correu: ice-postgraus@ub.edu
Contacte: 934035174
Quota: 650 € (amb un increment màxim de 70 € en concepte
Descripció: Apunta't a la 3a edició del postgrau on-line "Recursos, materials i projectes d'educació per al desenvolupament" (15 crèdits), un títol propi de la Universitat de Barcelona que correspon als mòduls 5, 6 i 7 del "Màster en Educació, globalització i transformació social" (60 crèdits) i que s'impartirà del 27 de març al 26 de juny del 2017. Els objectius del curs són: 1) Capacitar per al disseny, planificació i gestió de projectes educatius i unitats de programació, que incideixin en l’educació per a la pau, els drets humans i el desenvolupament sostenible. 2) Desenvolupar un enfocament pràctic, crític i reflexiu dels processos educatius i de la seva planificació. 3) Reconèixer la importància i característiques de la cimentació de les propostes didàctiques, valorant el seu paper clau en el disseny. 4) Disposar de diferents tècniques i eines per a la planificació estratègica. El programa formatiu s'adreça a professorat, tècnics i tècniques d'ONG, educadors i educadores de temps lliure, tècnics i tècniques de l'administració educativa, personal de serveis de suport educatiu, professionals de l'educació en general i a totes aquelles persones interessades que vulguin ampliar els seus coneixements en aquest camp.


Modificar aquest acte - Afegir nou acte - Cercar - Veure tots - Calendari