Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Els darrers Cercar Veure tots Afegir nou acte Calendari

Dades complertes de El cooperativisme com a instrument per a la gestió de serveis socials


Titol: El cooperativisme com a instrument per a la gestió de serveis socials
Data: 21-11-2016
Hora: 09:15:00 fins: 13:15:00
Tipus d'acte: Jornadas
Dades de on es realitzará l'acte:
Lloc: DIXIT
Direcció: Passeig del Taulat, 266-270. Planta 1a.
Població: Barcelona
Provincia: Barcelona
URL: www.ceesc.cat/2014-11-03-13-05-23/noticias-blog/354-jornada-cooperativisme
Correu: ceesc@ceesc.cat
Contacte: 934521008
Descripció:

Aquests darrers anys, l'increment de creació de cooperatives s'ha notat especialment en el sector d'atenció a les persones, que està estretament vinculat a la fórmula de cooperativa d'iniciativa social sense afany de lucre. Molts grups d'emprenedors i emprenedores provinents de l'àmbit social, han escollit la cooperativa social com a opció per desenvolupar el seu projecte. En aquest cas, el model cooperatiu encaixa a la voluntat de posar en marxa de manera col·lectiva una iniciativa que doni resposta a una determinada necessitat social, incorporant la voluntat transformadora que sempre acompanya la proposta cooperativa.

De manera complementària, moltes de les cooperatives que ja fa anys treballen en aquest sector, han incrementat la seva demanda d'educadors i educadores socials i altres professionals de l’àmbit social, per incorporar-los als seus equips. D'aquesta manera, la cooperativa es converteix en una opció interessant pel professional, afegint-hi la possibilitat d'acabar sent soci de la cooperativa. Per tant, és planteja com una opció real de sortida laboral i professional.

Aquesta jornada té dos objectius, per un costat, conèixer les diferents possibilitats i aprofundir en les oportunitats que s’ofereixen des de l’economia social i la cooperativa, com agents transformadors de la realitat social, per tal d’apoderar a educadors, educadores socials i altres professionals de l’àmbit social, amb noves eines i capacitats. I per un altre, donar a conèixer a les educadores, educadors socials i altres professionals de l’àmbit social, els recursos i les eines de suport a la posada en marxa de cooperatives i empreses de l’economia social.
Modificar aquest acte - Afegir nou acte - Cercar - Veure tots - Calendari