ÍndexPauavançarCròniques per a una educació democràtica. Experiències d'educació en valors a secundària.
PUIG, J.; MARTÍN, X.; TRILLA, J (Coords.)

Ed. Eumo Editorial, Vic, 1998. I.S.B.N. 84-7602-142-9
Col. INTERSECCIONS, núm. 22,
Pàgines 236. CATALÀ. Llibre. Experiència. 14.45 EurosDestinataris: Adults, Educadors de Secundària.

Contingut: Tal com diuen els autors a la introducció, estem davat d'un llibre que vol posar de manifest que en els centres d'ensenyament secundari del nostre país es fan coses importants en relació amb l'educació en valors. l'obra recull quinze experiències que s'han dut o s'estan duent a terme en el marc de l'ensenyament secundari. Totes són realitzacions que, en àmbits i per camins diversos, incorporen d'una manera explícita i volguda el treball educatiu sobre els valors. D'una manera especial sobre els valors socials, cívics i morals que constitueixen el fonament de la vida democràtica. Són, per altra part, experències reexides que poden servir d'inspiració i de model; de model en el sentit que són innovadores, instructives i estimulants. És destacble també la voluntat de presentar-les d'una manera descriptiva i, fins i tot, narrativa. Es presenten d'una manera que ens dóna idees i ens mostra què podem fer, però també ens ajuda a pensar sobre què pot ser, avui i entre nosaltres l' educació en valors a secundària.

Descriptors: perspective de génere, discriminació, solidaritat, Educació en valors: valors socials cívics i morals.

Índex: Introducció
El clima moral del centre amb set experiències sobre diferents temes:
-coeducació
-plans d'acollida
-organització de la setmana solidària
-les assemblees com espais de treball en valors
-el treball de valors a través de l'acció social a l'escola
-crònica de l'antiviolència
-elaboració del projecte educatiu de centre
-els valors
L'educació en valors a diferents àrees curriculars. Podem trobar 8 experiències:
-sobre literatura i valors
-plàtica i educació en valors
-educar per a la mort: educar per a la vida
-l'educació en el camp dels valors científics
-filosofia i educació en valors
ciències socials i valors
-treballar valors amb els jocs d'ordinador
-treball en grup
-el treball cooperatiu en les matemàtiques

Ubicació: Eumo Editorial
Carrer Sagrada Familia,7 08500 Vic

347