ÍndexPauenreraavançarNo és un joc
FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT DE COMISIONES OBRERES DE CATALUNYA

Ed. Fundació Pau i Solidaritat, Barcelona, 2004. I.S.B.N. 84-931319-9-7

Pàgines 159. Català i castellà. Llibre. Informació.Destinataris: Adults, Educació en el lleure, ONG, moviments socials, Educadors en general.

Contingut: Amb aquest llibre és vol posar de manifest una part dels efectes de l’actual procés de globalització, llançar una denúncia envers aquest problema.
L’Estatut dels treballadors vigent a l’Estat espanyol regula que l’edat d’admissió al treball és als setze anys, sempre amb permís dels pares o tutors, edat en la qual finalitza l’escolarització obligatòria.
La lluita dels sindicats durant tot el segle XX a casa nostra ha combinat l’escolarització obligatòria amb l’edad mínima per començar a treballar, i no és fins a la dècada dels 80 quan es regula definitivament.
A Catalunya es dóna actualment en llocs molt puntuals i minoritaris. No és així arreu del món, sobretot als països empobrits (Àsia, Àfrica i Amèrica). Uns 250 milions de nens/nenes treballen en camps que van des de l’economia familiar, la indústria, el camp i les mines fins la prostitució o la participació en conflictes armats.

Descriptors: desigualtats, treball infantil, globalització.

Índex: Introducció
Què és el treball infantil
Invertint en cadascun dels nens
La infància, un compromís per a tot l’any
Exposició fotogràfica sobre l’explotació infantil
No és un joc

1566