Per usar a l'aula i en grups:
referències bàsiques
Per usar a l'aula i en grups:
referències complementàries
Per saber-ne més:
referències de suport teòric
Per saber-ne més:
referències de reflexió pedagògica