rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups
Dades complertes de
GRUP EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM

Nom: GRUP EIXOS TRANSVERSALS DEL CURRÍCULUM
Carrer: ICE DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Codi Postal: 08035
Poblaciò: BARCELONA
Telèfon:934035184
Correu electrònic: csjpr06d e_n d5 punto ub punto es
URL: http://www.ub.es/ice/programes/transversals/index.htm
Camp de treball educatiu:
  Educación para el Desarrollo.
  Educación ambiental.
Altres dades d'interès (publicacions, butlletins, ...):
  CASAS, D.; DOMÈNECH, G.; GARCÍA, C; JIMÉNEZ, C; QUESADA, E.; SANTACANA, M;. VILARÓ, J. PALOS, J.(Coord.). (2000). Estrategias para el desarrollo de los temas transversales del currículum. Ed.Horsori/ICE de la U.B.
  GRUP EIXOS TRANSVERSALS (2000). Estratègies per desenvolupar els eixos transversals. Perspectiva Escolar, nº243.
  JIMÉNEZ, C.(1999) La presència dels eixos transversals en els llibres de text. Materials per a una auditoria. Perspectiva Escolar. nº240.
  PALOS, J. (1998). Educar para el futuro: temas transversales del currículum. Ed.Desclée de Brouwer. Bilbao.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
(??? - 7) = 1
and not a
"E",
but
1 chars before M
followed by
((((((((((((((??? - 9) - 2) - 6) / 4) - 3) - 5) / 2) - 5) - 7) - 7) - 5) - 4) * 5) * 5) = -843.75;
1 chars before small B
-
'N' +2 letters
-
'G' +1 letters,
2 chars before small E
;
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]