rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups
Dades complertes de
CENTRO DE COMUNICACION , INVESTIGACION Y DOCUMENTACION EUROPA-AMERICA LATINA (CIDEAL)

Nom: CENTRO DE COMUNICACION , INVESTIGACION Y DOCUMENTACION EUROPA-AMERICA LATINA (CIDEAL)
Carrer: BLASCO DE GARAY, 94
Codi Postal: 28003
Poblaciò: MADRID
Telèfon:915538488
Fax: 915985180
Correu electrònic: cideal e_n cideal punto org
URL: http://www.cideal.org
Camp de treball educatiu:
  Educación para el Desarrollo.
  Cooperación.
  Norte-sur.
  Solidaridad.
Altres dades d'interès (publicacions, butlletins, ...):
  Libros sobre cooperación y desarrollo.
  Cursos sobre el Enfoque del Marco Lógico.
  Máster en Acción Solidaria de Europa.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
((((??? - 5) - 9) - 10) - 10) = -33
;
small 'E' +3 letters
;
'K';
small 'B' +1 letters
-
(((((((((((((??? * 8) - 10) * 8) - 10) - 3) - 6) / 2) - 2) - 3) - 8) - 6) * 10) - 10) = -375
and not a
"H",
but
_m_
and not a
"H",
but
3 chars before P
-
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]