rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups
Dades complertes de
FUNDACIÓ NATURA

Nom: FUNDACIÓ NATURA
Carrer: Rambla Cataluña,121 6è 9a
Codi Postal: 08008
Poblaciò: BARCELONA
Telèfon:93 237 01 81
Fax: 93 237 38 02
Correu electrònic: info e_n fundacionatura punto org
URL: http://www.fundacionatura.org
Camp de treball educatiu:
    Educación ambiental.
Altres dades d'interès (publicacions, butlletins, ...):
    La fundación natura es una ong española dedicada exclusivamente a la protección y mejora del patrimonio natural mediante la adquisición y la gestión de espacios naturales de interés ecológico.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before I
;
small 'W' +3 letters
-
3 chars before small H
and
small 'S' +3 letters
and then
'G' +3 letters
;
(((??? * 6) - 4) / 2) = 4
;
small 'U' +3 letters
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]