rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups
Dades complertes de
ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL

Nom: ANTI-SLAVERY INTERNATIONAL
Carrer: Thomas Clarkson House, The Stableyard, Broomgrove Road
Codi Postal: SW9 9TL
Poblaciò: LONDRES, REINO UNIDO
Telèfon:+44 20 75018920
Fax: +44 20 77384110
Correu electrònic: info e_n antislavery punto org
URL: http://www.antislavery.org
Camp de treball educatiu:
    Derechos Humanos.
Altres dades d'interès (publicacions, butlletins, ...):
    La organización se dedica a la abolición de la esclavitud moderna. En su página web se encuentra informaciones sobre el tema, campañas, recursos educativos, lista de publicaciones, vídeos, etc. En inglés

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
0 chars before X
and
'S' +1 letters
and not a
"N",
but
'I' +2 letters;
3 chars before W,
small 'Y' +1 letters,
'W' +1 letters;
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]