rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups
Dades complertes de
RED LATINOAMIRICANA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN EDUCACIÓN (REDUC)

Nom: RED LATINOAMIRICANA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN EDUCACIÓN (REDUC)
Correu electrònic: reduc e_n cide punto cl
URL: http://www.reduc.cl/homereduc.nsf
Camp de treball educatiu:
    Educación para el Desarrollo.
    Educación para la Paz.
    Cooperación.
Altres dades d'interès (publicacions, butlletins, ...):
    La Red incluye la publicación de una revista científica de aparición cuadrimestral: UMBRAL 2000, por una educación para un mundo nuevo.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'T' +1 letters
followed by
2 chars before small P;
small 'A' +1 letters
;
'Y' +1 letters;
small 'L' +2 letters
&
((??? * 6) - 3) = 27,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]