rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups
Dades complertes de
SCORP-GRANADA. COMITÉ DE REFUGIADOS, DERECHOS HUMANOS Y PAZ DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDIC

Nom: SCORP-GRANADA. COMITÉ DE REFUGIADOS, DERECHOS HUMANOS Y PAZ DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE MEDIC
Carrer: Facultad de Medicina de Granada. Local de Asociaciones.
Poblaciò: Granada
Correu electrònic: veyck e_n hotmail punto com
URL: http://www.scorp-granada.tk
Camp de treball educatiu:
  Educación para el Desarrollo.
  Educación para la Paz.
  Cooperación.
  Norte-sur.
  Derechos Humanos.
  Solidaridad.
Altres dades d'interès (publicacions, butlletins, ...):


Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before small M
followed by
small 'X' +2 letters,
'X' +2 letters
and
small 'V' +3 letters
and not a
"H",
but
'E' +3 letters
-
(((((((((((??? - 2) / 4) - 3) / 4) * 5) - 7) - 9) - 6) - 1) - 4) / 2) = -14.4375
and not a
"H",
but
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]