rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups
Dades complertes de
MIGRACAT. OBSERVATORI DE LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA

Nom: MIGRACAT. OBSERVATORI DE LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA
Carrer: Provença, 324
Codi Postal: 08037
Poblaciò: BARCELONA
Telèfon:934 588 700
Fax: 934 588 708
Correu electrònic: migracat e_n migracat punto cat
URL: http://www.migracat.cat
Camp de treball educatiu:
    Educación intercultural.
    Derechos Humanos.
    Solidaridad.
Altres dades d'interès (publicacions, butlletins, ...):
    Migracat és una iniciativa impulsada per la Fundació Jaume Bofill que té com a finalitat desenvolupar un entorn virtual de lliure accés que vol respondre a les necessitats d'informació, actualització i coneixement crític de les persones que treballem en l'àmbit de la immigració.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before small H
followed by
'W' +1 letters
-
1 chars before small O
;
(??? * 8) = 24
followed by
small 'S' +3 letters
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]