rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups
Dades complertes de
FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI

Nom: FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI
Carrer: Dolors Almeda, 1-3, local 5
Codi Postal: 08940
Poblaciò: CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Telèfon:474 42 51
Fax: 474 43 56
Correu electrònic: fcesplai e_n pangea punto org
URL: http://www.esplai.org/socis/
Camp de treball educatiu:
  Educación para la Paz.
  Educación ambiental.
  Educación intercultural.
  Solidaridad.
Altres dades d'interès (publicacions, butlletins, ...):
  Diari de la Fundació Catalana de l'Esplai
  Programas pedagógicos de educación en valores para el tiempo libre
  Programas informáticos para la gestión de asociaciones sin afán de lucro

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'A' +1 letters
&
1 chars before D
-
1 chars before small Y
and not a
"Y",
but
small 'E' +3 letters
;
1 chars before small W
followed by
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]