rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups
Dades complertes de
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EDUCACIÓN DE ADULTAS(FAEA)

Nom: FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EDUCACIÓN DE ADULTAS(FAEA)
Carrer: Fernando el Católico 29
Codi Postal: 50006
Poblaciò: ZARAGOZA
Telèfon:976553773
Fax: 976552842
Correu electrònic: faea e_n pangea punto org
URL: http://www.pangea.org/spie/faea
Camp de treball educatiu:
    Educación intercultural.
Altres dades d'interès (publicacions, butlletins, ...):
    Revista Contrastes. Método de alfabetización de español como lengua extranjera basado en los principios de la educación intercultural.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
_5_
&
small 'R' +3 letters,
small 'S' +3 letters;
1 chars before B
;
2 chars before small P
and then
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]