rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Página principal Actualidad Agenda Materiales Cine Bibliografía Personas Grupos
Datos completos de
XENOMEDIA

Nombre: XENOMEDIA
Teléfono:600 337 882
E-mail: info e_n xmbcn punto org
URL: www.xmbcn.org
Campo de trabajo educativo:
  Otros datos de interés (publicaciones, boletines, ...):
   Anàlisi de la representació de les minories etnoculturals: Observatori de la diversitat a Espanya i Europa: www.mugak.org i www.multicultural.net
   Promoció de la participació social de les minories en els mitjans de comunicació: com a creadors audiovisuals mitjançant cursos de càmera i edició audiovisual en projectes Roots&Routes i XenoCLIPSe www.xenoclipse.net; com a subjectes informatius des de la música en el projecte Roots&Routes www.rootsnroutes.org

  Enviar mensaje a la dirección registrada para modificar o borrar la ficha

  Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
'Q' +3 letters
-
(??? - 8) = -2
;
(((??? - 8) - 1) - 8) = -10
-
'P' +3 letters
and not a
"T",
but
'Q' +2 letters
;
'B' +1 letters
-
→ Escribe aquí los caracteres de la figura y pulsa el botón:

  [Buscar] - [Listado] - [Edualter]