rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Página principal Actualidad Agenda Materiales Cine Bibliografía Personas Grupos
Datos completos de
XENOMEDIA

Nombre: XENOMEDIA
Teléfono:600 337 882
E-mail: info e_n xmbcn punto org
URL: www.xmbcn.org
Campo de trabajo educativo:
  Otros datos de interés (publicaciones, boletines, ...):
   Anàlisi de la representació de les minories etnoculturals: Observatori de la diversitat a Espanya i Europa: www.mugak.org i www.multicultural.net
   Promoció de la participació social de les minories en els mitjans de comunicació: com a creadors audiovisuals mitjançant cursos de càmera i edició audiovisual en projectes Roots&Routes i XenoCLIPSe www.xenoclipse.net; com a subjectes informatius des de la música en el projecte Roots&Routes www.rootsnroutes.org

  Enviar mensaje a la dirección registrada para modificar o borrar la ficha

  Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
1 chars before small D
and then
((??? - 7) / 4) = -1.25
and
'C' +2 letters,
2 chars before small X,
'Y' +1 letters,
2 chars before small Z
followed by
→ Escribe aquí los caracteres de la figura y pulsa el botón:

  [Buscar] - [Listado] - [Edualter]