rotulo-grupos.gif - 2909 Bytes Página principal Actualidad Agenda Materiales Cine Bibliografía Personas Grupos
Datos completos de
FUNDACIÓ KONTRAST

Nombre: FUNDACIÓ KONTRAST
Calle: C. Sant Agustí, 3-5. Baixos
Código Postal: 08012
Población: BARCELONA
Teléfono:93 476 20 34
Fax: 93 476 20 31
E-mail: fkontrast e_n fkontrast punto org
URL: http://www.fkontrast.org/
Campo de trabajo educativo:
    Educación para el Desarrollo.
    Cooperación.
    Norte-sur.
    Solidaridad.
Otros datos de interés (publicaciones, boletines, ...):
    Actualment la Fundació Kontrast es centra en el programa Estudiants de Tercer Cicle (ETC). El programa Estudiants de Tercer Cicle té com a finalitat localitzar, seleccionar, gestionar, finançar i acompanyar l’estada d’estudiants de tercer cicle, provinents de països en vies de desenvolupament, per a la seva formació en universitats catalanes i de la seva posterior reincorporació en els països d’origen. L’accés a aquest tipus d’estudis vol dotar als estudiants dels coneixements acadèmics i professionals necessaris per tal que de retorn al seu país d’origen puguin amb la seva feina ajudar al desenvolupament d’aquest. Promocionant també, la difusió de coneixements i valors, a fi que sigui dins dels propis països, on es desenvolupa l’acció, on apareguin mecanismes i espais de diàleg, debat i cooperació per a la transformació i desenvolupament humà, social i econòmic. Després de dos anys de preparació, el programa es va implementar per primera vegada el 2011. En les quatre primeres edicions del programa la intenció va ser la d'apropar cultures, ajudant als països en desenvolupament mitjançant el finançament de l'estada d'estudiants brillants i sense mitjans econòmics en universitats espanyoles, per tal de dur a terme estudis de tercer cicle (màster o postgrau). Finalitzada la quarta edició del programa ETC, la FK ha establert recentment relacions de col·laboració amb entitats que comparteixen les mateixes inquietuds per dissenyar o col·laborar, dins el marc ETC, amb programes que facilitin a joves de països en vies de desenvolupament la formació educativa superior.

Enviar mensaje a la dirección registrada para modificar o borrar la ficha

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
:8:
and not a
"Z",
but
3 chars before W
-
3 chars before small D
and then
'D' +1 letters
and
'P' +3 letters
followed by
0 chars before E,
→ Escribe aquí los caracteres de la figura y pulsa el botón:

[Buscar] - [Listado] - [Edualter]