rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
POLO GÁLVEZ, LUIS FELIPE


Nom: POLO GÁLVEZ, LUIS FELIPE
Carrer: Campus Central de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, Zona 16
Codi Postal:
Població: GUATEMALA
Telèfon:(502) 364-0156
Fax: (502) 364-0156
Correu electrònic:lfpolo e_n url punto edu punto gt
Àrea educativa:
Otros: Universitaria
Aficions: derechos humanos y derecho penal
Comentarios: Estamos trabajando hacia una nueva forma de educacion en derechos humanos

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before D
;
small 'X' +2 letters
;
2 chars before small M
-
'Y' +1 letters
&
'w'
-
_9_;
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]