rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
POLO GÁLVEZ, LUIS FELIPE


Nom: POLO GÁLVEZ, LUIS FELIPE
Carrer: Campus Central de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, Zona 16
Codi Postal:
Població: GUATEMALA
Telèfon:(502) 364-0156
Fax: (502) 364-0156
Correu electrònic:lfpolo e_n url punto edu punto gt
Àrea educativa:
Otros: Universitaria
Aficions: derechos humanos y derecho penal
Comentarios: Estamos trabajando hacia una nueva forma de educacion en derechos humanos

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'V' +2 letters
and not a
"U",
but
(((((((??? - 7) / 2) * 7) / 4) - 5) - 2) - 2) = -7.25
followed by
small 'B' +1 letters
and
(((??? - 7) - 5) - 5) = -16
and not a
"U",
but
3 chars before E
and
small 'D' +1 letters
and
small 'J' +3 letters
followed by
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]