rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
LAHITTE, LILA ESTELA


Nom: LAHITTE, LILA ESTELA
Carrer: Plus Ultra 1630
Codi Postal: 7600
Població: MAR DE LA PLATA
Telèfon:(0223)479-2772
Fax: (0223)479-2772
Correu electrònic:lilahitte e_n copetel punto com punto ar
Àrea educativa:
Educación infantil.
Adultos.
Otros: Nivel Inicial y Educ.Gral.Básica 1-2-3
Aficions: Investigación pedagógica.
Convivencia escolar.
Resolución de conflictos.

Comentarios: Me interesa intercambiar con otros docentes que hayan realizado o estén implementando, proyectos educativos innovadores.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
0 chars before small Z
;
3 chars before D
and
small 'I' +1 letters
-
2 chars before small J,
1 chars before Y
;
3 chars before N
and not a
"D",
but
1 chars before small U
and not a
"D",
but
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]