rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
LAHITTE, LILA ESTELA


Nom: LAHITTE, LILA ESTELA
Carrer: Plus Ultra 1630
Codi Postal: 7600
Població: MAR DE LA PLATA
Telèfon:(0223)479-2772
Fax: (0223)479-2772
Correu electrònic:lilahitte e_n copetel punto com punto ar
Àrea educativa:
Educación infantil.
Adultos.
Otros: Nivel Inicial y Educ.Gral.Básica 1-2-3
Aficions: Investigación pedagógica.
Convivencia escolar.
Resolución de conflictos.

Comentarios: Me interesa intercambiar con otros docentes que hayan realizado o estén implementando, proyectos educativos innovadores.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
1 chars before M;
small 'M' +3 letters
;
1 chars before small I
-
'K' +1 letters
followed by
0 chars before small L
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]