rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
LAHITTE, LILA ESTELA


Nom: LAHITTE, LILA ESTELA
Carrer: Plus Ultra 1630
Codi Postal: 7600
Població: MAR DE LA PLATA
Telèfon:(0223)479-2772
Fax: (0223)479-2772
Correu electrònic:lilahitte e_n copetel punto com punto ar
Àrea educativa:
Educación infantil.
Adultos.
Otros: Nivel Inicial y Educ.Gral.Básica 1-2-3
Aficions: Investigación pedagógica.
Convivencia escolar.
Resolución de conflictos.

Comentarios: Me interesa intercambiar con otros docentes que hayan realizado o estén implementando, proyectos educativos innovadores.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'P' +3 letters
and not a
"C",
but
'J' +3 letters;
((((((((??? * 7) - 1) - 1) - 2) - 4) - 2) / 4) - 3) = -0.25
&
3 chars before small P
and
'W' +3 letters,
small 'N' +2 letters
followed by
3 chars before W
followed by
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]