rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
ARGÜELLO MARTÍNEZ, IRENE


Nom: ARGÜELLO MARTÍNEZ, IRENE
Carrer:
Codi Postal:
Població: CAMARGO
Telèfon:
Correu electrònic:prometea e_n olemail punto es
Àrea educativa:
ESO 2º ciclo.
Aficions: charlar; pasear (campo-playa); vivir........
Comentarios: Soy profesora de Etica y quisiera intercambiar material, información e 'inquietudes varias' con profesores/as de lo mismo.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'N' +2 letters
;
2 chars before N;
'F' +2 letters,
1 chars before small O
and then
3 chars before M
-
small 'B' +3 letters,
small 'J' +1 letters;
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]