rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
PALOS RODRÍGUEZ, JOSÉ


Nom: PALOS RODRÍGUEZ, JOSÉ
Carrer: Sant Jospe, 12-4º-1ª
Codi Postal: 08620
Població: SANT VICENÇ DELS HORTS
Telèfon:93-6769323
Correu electrònic:jpalos e_n cdlcat punto ictnet punto es
Àrea educativa:
ESO 1º ciclo.
ESO 2º ciclo.
Adultos.
Otros: Formación de Profesorado
Aficions: Los temas de interés son la Didáctica de las Ciéncias Sociales, Los Ejes Transversales del currículum, Educación para el desarrollo y la Educación Ambiental
Comentarios: Coordinador de un grupo de trabajo sobre Ejes Transversales del currículum en el ICE de la U.B.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
1 chars before G;
small 'Q' +3 letters
-
(??? - 5) = -2
-
((??? - 1) * 6) = 36
and then
:u:,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]