rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
PALOS RODRÍGUEZ, JOSÉ


Nom: PALOS RODRÍGUEZ, JOSÉ
Carrer: Sant Jospe, 12-4º-1ª
Codi Postal: 08620
Població: SANT VICENÇ DELS HORTS
Telèfon:93-6769323
Correu electrònic:jpalos e_n cdlcat punto ictnet punto es
Àrea educativa:
ESO 1º ciclo.
ESO 2º ciclo.
Adultos.
Otros: Formación de Profesorado
Aficions: Los temas de interés son la Didáctica de las Ciéncias Sociales, Los Ejes Transversales del currículum, Educación para el desarrollo y la Educación Ambiental
Comentarios: Coordinador de un grupo de trabajo sobre Ejes Transversales del currículum en el ICE de la U.B.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
'E' +1 letters
;
small 'I' +2 letters
followed by
small 'J' +2 letters
followed by
((((((((((((??? / 2) - 8) - 4) - 3) * 1) - 2) * 2) - 4) - 10) - 10) * 5) - 7) = -257
;
'H' +2 letters
and not a
"D",
but
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]