rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
KAYAUMARI DIOS VENADO, A.C.


Nom: KAYAUMARI DIOS VENADO, A.C.
Carrer: Cda. de Oaxaca n. 56 San Francisco
Codi Postal: 10500
Població: MÉXICO, D.F.
Telèfon:55.68-66-32
Fax: 55.68-66-32
Correu electrònic:kayaumar e_n mexis punto com
Àrea educativa:
Comentarios: Tengo interés en los temas de educación para la paz y derechos humanos.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
2 chars before X
and then
((??? - 8) / 4) = -1.5,
(((??? - 7) - 5) - 3) = -8;
small 'V' +3 letters;
small 'T' +2 letters,
3 chars before small Q,
((((??? - 1) - 7) - 9) - 4) = -20
and not a
"D",
but
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]