rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
TORRES MARULANDA, HUMBERTO


Nom: TORRES MARULANDA, HUMBERTO
Carrer: carrera 41A No. 11 - 56
Codi Postal: 007601
Població: SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA
Telèfon:3350486
Correu electrònic:huntormalur e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
ESO 2º ciclo.
Aficions: LEER, JUGAR AJEDREZ,
Comentarios: Me gustaría información sobre estudios o trabajos de investigación que traten sobre la forma de buscar un desarrollo armónico en el sector rural

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before small M
and
'R' +2 letters
;
'C' +3 letters
and then
0 chars before small T
-
1 chars before small C
and then
2 chars before E
and not a
"P",
but
small 'M' +1 letters
&
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]