rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
TORRES MARULANDA, HUMBERTO


Nom: TORRES MARULANDA, HUMBERTO
Carrer: carrera 41A No. 11 - 56
Codi Postal: 007601
Població: SANTIAGO DE CALI, COLOMBIA
Telèfon:3350486
Correu electrònic:huntormalur e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
ESO 2º ciclo.
Aficions: LEER, JUGAR AJEDREZ,
Comentarios: Me gustaría información sobre estudios o trabajos de investigación que traten sobre la forma de buscar un desarrollo armónico en el sector rural

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before Y
followed by
small 'R' +2 letters
and not a
"D",
but
(((((((??? - 3) - 2) - 3) - 6) - 3) - 9) * 10) = -240,
((??? - 10) - 8) = -9
followed by
:n:
followed by
2 chars before small Y,
1 chars before small V
and not a
"D",
but
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]