rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
PALACIO DÍAZ, ANABEL


Nom: PALACIO DÍAZ, ANABEL
Carrer: PASEO DE LA CASTELLANA, 232
Codi Postal: 28046
Població: MADRID
Telèfon:917321010
Fax: 917321032
Correu electrònic:anabelp e_n tecnipublicaciones punto com
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Primaria: medio.
Primaria: superior.
ESO 1º ciclo.
ESO 2º ciclo.
Secundaria Post-Obligatoria.
Adultos.
No formal.
Tiempo libre.
Otros: Todo sobre temas de cooperación, solidaridad y desarrollo
Comentarios: Soy redactora de un portal de Internet y de una revista electrónica, me interesan sobre todo temas de cooperación, solidaridad y desarrollo

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before small V
and not a
"F",
but
small 'T' +2 letters,
1 chars before T
-
small 'I' +2 letters
and
((((((??? * 7) - 2) * 1) - 8) - 9) / 4) = 9.25
&
'S' +2 letters;
'R' +3 letters
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]