rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
PALACIO DÍAZ, ANABEL


Nom: PALACIO DÍAZ, ANABEL
Carrer: PASEO DE LA CASTELLANA, 232
Codi Postal: 28046
Població: MADRID
Telèfon:917321010
Fax: 917321032
Correu electrònic:anabelp e_n tecnipublicaciones punto com
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Primaria: medio.
Primaria: superior.
ESO 1º ciclo.
ESO 2º ciclo.
Secundaria Post-Obligatoria.
Adultos.
No formal.
Tiempo libre.
Otros: Todo sobre temas de cooperación, solidaridad y desarrollo
Comentarios: Soy redactora de un portal de Internet y de una revista electrónica, me interesan sobre todo temas de cooperación, solidaridad y desarrollo

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before small D
and
small 'R' +3 letters
and
'R' +1 letters,
2 chars before small H
followed by
'W' +1 letters
,
small 'J' +3 letters,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]