rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
SALVA FULGUEIRA, MARIO


Nom: SALVA FULGUEIRA, MARIO
Carrer: Ave María, 41-2º-7
Codi Postal: 28012
Població: MADRID
Telèfon:914682885
Fax: 913728323
Correu electrònic:salvamario e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
No formal.
Tiempo libre.
Otros: Entrenamiento Deportivo
Aficions: El deporte, el cine, la naturaleza, el ocio
Comentarios: Gracias por enviarme información relacionada con la actualidad y la formación.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
_e_
and
'E' +1 letters
-
3 chars before small M
and not a
"E",
but
2 chars before small M
;
2 chars before small X
&
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]