rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
VAYA MIRA, ANTONIO


Nom: VAYA MIRA, ANTONIO
Carrer: Jordi de Sant Jordi, 7-21
Codi Postal: 46022
Població: VALENCIA
Telèfon:963551052
Correu electrònic:avaya e_n ya punto com
URL: http://personales.ya.com/adelantonio
Àrea educativa:
Secundaria Post-Obligatoria.
Aficions: Senderismo, montaña,y todo tipo de actividades vinculadas con el medio natural (Flora, fotografía, ...) Viajar, lectura, música....
Comentarios: Soy Biólogo (botánico) y profesor de asignaturas tan interesantes como restauración del paisaje o gestión del uso público de espacios naturales en una escuela agrícola de la Comunidad Valenciana.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before small X
and
1 chars before small Y;
'T' +2 letters;
(((((((??? - 7) - 5) - 3) * 3) - 5) - 7) - 10) = -46
followed by
small 'I' +2 letters
and not a
"J",
but
((??? - 3) / 2) = -0.5
and
small 'V' +3 letters
;
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]