rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
BALTRA MORENO, RUTH


Nom: BALTRA MORENO, RUTH
Carrer: CALETA MORRITOS 01011
Codi Postal: PTE. AL
Població: VILLA LAS CALETAS 2 SANTIAGO-CHILE
Telèfon:3137056 / 09433
Fax: 3137056
Correu electrònic:ruthbaltra e_n yahoo punto com punto ar / ruthbaltra e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Educación infantil.
Tiempo libre.
Otros: Teatro Infantil
Aficions: Todo lo relacionado con el Arte para Niños y Adolescentes. Cultura y Educación a través del Arte- Teatro Infantil-Juvenil Pedagogía Teatral
Comentarios: Pedagoga Teatral para Niños y Adolescentes. Directora Teatral. Dramaturga Teatro Infantil. Investigadora Teatro Infantil.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before E,
'Z'
and not a
"J",
but
2 chars before E
and then
(((??? - 9) - 9) - 8) = -25,
small 'B' +1 letters
followed by
3 chars before N
followed by
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]