rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
BALTRA MORENO, RUTH


Nom: BALTRA MORENO, RUTH
Carrer: CALETA MORRITOS 01011
Codi Postal: PTE. AL
Població: VILLA LAS CALETAS 2 SANTIAGO-CHILE
Telèfon:3137056 / 09433
Fax: 3137056
Correu electrònic:ruthbaltra e_n yahoo punto com punto ar / ruthbaltra e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Educación infantil.
Tiempo libre.
Otros: Teatro Infantil
Aficions: Todo lo relacionado con el Arte para Niños y Adolescentes. Cultura y Educación a través del Arte- Teatro Infantil-Juvenil Pedagogía Teatral
Comentarios: Pedagoga Teatral para Niños y Adolescentes. Directora Teatral. Dramaturga Teatro Infantil. Investigadora Teatro Infantil.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
2 chars before small C,
(((??? - 2) - 10) - 10) = -14
and
:H:;
((??? - 6) * 2) = 0
and then
(??? - 7) = -1
followed by
((((??? - 5) - 9) - 7) - 3) = -21
followed by
'W' +3 letters;
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]