rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
BALTRA MORENO, RUTH


Nom: BALTRA MORENO, RUTH
Carrer: CALETA MORRITOS 01011
Codi Postal: PTE. AL
Població: VILLA LAS CALETAS 2 SANTIAGO-CHILE
Telèfon:3137056 / 09433
Fax: 3137056
Correu electrònic:ruthbaltra e_n yahoo punto com punto ar / ruthbaltra e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Educación infantil.
Tiempo libre.
Otros: Teatro Infantil
Aficions: Todo lo relacionado con el Arte para Niños y Adolescentes. Cultura y Educación a través del Arte- Teatro Infantil-Juvenil Pedagogía Teatral
Comentarios: Pedagoga Teatral para Niños y Adolescentes. Directora Teatral. Dramaturga Teatro Infantil. Investigadora Teatro Infantil.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'L' +1 letters;
2 chars before N
followed by
1 chars before O
and not a
"T",
but
2 chars before small N,
2 chars before small H
&
1 chars before small K
and then
/Z/
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]