rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
PEREZ TERRAZA, ROCIO


Nom: PEREZ TERRAZA, ROCIO
Carrer: Urbanización San Antonio - Mompós-Bolívar - Colombia
Codi Postal:
Població:
Telèfon:095-6840377
Correu electrònic:cearhe e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Primaria: superior.
Secundaria Post-Obligatoria.
Aficions: Escribír en temas relacionados con Recreación social y ecoturística
Comentarios: Actualmente adelanto mi Especialización en Recreación social y ecoturística y deseo intercambiar material referente a la especialización

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
2 chars before D
;
1 chars before N
and then
1 chars before small Y
and then
1 chars before Y
&
1 chars before small B
&
small 'J' +2 letters
-
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]