rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
ULLOA PANTOJA, MARIANA


Nom: ULLOA PANTOJA, MARIANA
Carrer: JUAREZ 94
Codi Postal: 36000
Població: GUANAJUATO,GTO. MEXICO
Telèfon:73 3 10 48
Fax: 7330031
Correu electrònic:ulloapm e_n yahoo punto com punto mx punto
Àrea educativa:
Educación infantil.
Aficions: PROMOVER LA SEGURIDAD INFANTIL Y HÁBITOS DE AUTOPROTECCIÓN ENTRE MIS ALUMNOS. LEER, SOBRE PEDAGOGIA Y PSICOLOGIA.
Comentarios: Solicito información sobre proyectos educativos relacionados con la seguridad infantil, prevención de accidentes y adquisición de hábitos de autocuidado.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'J' +3 letters,
2 chars before small N
and then
'W' +2 letters
-
0 chars before C
and not a
"U",
but
(((((((??? - 7) * 3) / 4) - 10) - 7) * 6) - 4) = -101.5
&
((((((??? - 9) / 2) - 7) - 6) - 4) * 3) = -63
and then
2 chars before small C
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]