rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
CAÑADELL PASCUAL, ROSA M.


Nom: CAÑADELL PASCUAL, ROSA M.
Carrer: c/ Rosselló, 211, 3er. 1º
Codi Postal: 08008
Població: BARCELONA
Telèfon:(93) 218 48 38
Correu electrònic:rcanadel e_n pie punto xtec punto es
Àrea educativa:
Secundaria Post-Obligatoria.
Comentarios: Educación intercultural. Educación anti-sexista. Artículos. Charlas. Material

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
(((((??? * 6) - 4) - 8) - 8) - 8) = -22
;
2 chars before M
and then
small 'J' +1 letters
and not a
"E",
but
'L' +1 letters
,
'Q' +2 letters
;
3 chars before small E
followed by
2 chars before J,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]