rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
TERRÉN LALANA, EDUARDO


Nom: TERRÉN LALANA, EDUARDO
Carrer: Dpto. Sociología. Universidad de A Coruña
Codi Postal: 15071
Població: A CORUÑA
Telèfon:981 16 71 00 x
Correu electrònic:soso e_n udc punto es
Àrea educativa:
Otros: universidad
Comentarios: El contacto intercultural en la escuela, A Coruña: Servicio de Publicaciones da Universidade da Coruña, 2001. Razas en conflicto: perspectivas sociológicas, Barcelona, Anthropos, 2002.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before small K
and not a
"I",
but
1 chars before small C,
((??? - 5) - 7) = -6,
small 'V' +2 letters
-
3 chars before H;
small 'Y' +1 letters
followed by
'W' +2 letters,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]