rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
TERRÉN LALANA, EDUARDO


Nom: TERRÉN LALANA, EDUARDO
Carrer: Dpto. Sociología. Universidad de A Coruña
Codi Postal: 15071
Població: A CORUÑA
Telèfon:981 16 71 00 x
Correu electrònic:soso e_n udc punto es
Àrea educativa:
Otros: universidad
Comentarios: El contacto intercultural en la escuela, A Coruña: Servicio de Publicaciones da Universidade da Coruña, 2001. Razas en conflicto: perspectivas sociológicas, Barcelona, Anthropos, 2002.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'W' +1 letters
-
'n'
followed by
small 'B' +3 letters
-
3 chars before Q
-
(??? - 1) = 2
&
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]