rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
ROSSETTI, PAULA


Nom: ROSSETTI, PAULA
Carrer: ISLA DE PASCUA - CHILE
Codi Postal:
Població:
Telèfon:56-32-100539
Correu electrònic:prossetti e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Secundaria Post-Obligatoria.
Tiempo libre.
Aficions: La lectura, el arte, el yoga....
Comentarios: Vivo en una comunidad pequeña multicultural, soy profesora de historia, reflexionar sobre la educación interculturalidad es un desafío, me gustaría viajar, trabajar y formarme en esta temática, de igual modo están las puertas abiertas para quien necesite información de esta comunidad.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
2 chars before X
followed by
2 chars before small R
and then
small 'J' +1 letters
followed by
3 chars before small P,
'J' +3 letters
and not a
"Y",
but
'R' +2 letters
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]