rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
SANCHEZ CABRERA, JONATHAN


Nom: SANCHEZ CABRERA, JONATHAN
Carrer: Calle Derecha 469 - Huaral - Lima - Peru
Codi Postal: 051
Població: LIMA - PERU
Telèfon:111-8975648
Correu electrònic:jonathanperu e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Secundaria Post-Obligatoria.
Aficions: INTERNET
Comentarios: Soy estudiante de educación secundaria y me gustaría recibir información o comentarios tratados sobre el neoliberalismo y la educación en los países en vía de desarrollo.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'W' +3 letters
&
1 chars before small O
;
small 'W' +2 letters
-
(((((((??? - 6) - 2) - 6) - 9) - 2) * 6) / 4) = -28.5
;
small 'R' +2 letters;
small 'X' +2 letters
and not a
"K",
but
2 chars before J,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]