rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
GUILLERMO ALEXANDER GIL SAYER


Nom: GUILLERMO ALEXANDER GIL SAYER
Carrer: CARRERA 24 No.35-57
Codi Postal:
Població: Colombia
Telèfon:6341677
Fax: 6432321
Correu electrònic:movpaz15 e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Secundaria Post-Obligatoria.
Aficions: Scout, Coordinador de la Campaña Santanderana contra Minas Antipersonales y Coordinador del Movimiento de los NIños(as) por la Paz en un colegio jesuíta.
Comentarios: Interesado en implementar una propuesta de integración curricular

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
'S' +2 letters
followed by
small 'F' +2 letters,
small 'J' +3 letters
and not a
"Q",
but
(((((((??? / 4) - 2) - 1) * 4) / 4) - 10) * 8) = -94
and then
'S' +2 letters
and not a
"Q",
but
3 chars before small Z
and not a
"Q",
but
1 chars before M,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]