rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
GUILLERMO ALEXANDER GIL SAYER


Nom: GUILLERMO ALEXANDER GIL SAYER
Carrer: CARRERA 24 No.35-57
Codi Postal:
Població: Colombia
Telèfon:6341677
Fax: 6432321
Correu electrònic:movpaz15 e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Secundaria Post-Obligatoria.
Aficions: Scout, Coordinador de la Campaña Santanderana contra Minas Antipersonales y Coordinador del Movimiento de los NIños(as) por la Paz en un colegio jesuíta.
Comentarios: Interesado en implementar una propuesta de integración curricular

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
:7:
&
1 chars before small Z
;
small 'T' +3 letters
and then
((??? * 8) * 7) = 280,
2 chars before small N
;
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]