rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
FABIAN CAMPOS BOULANGER


Nom: FABIAN CAMPOS BOULANGER
Carrer:
Codi Postal:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:mfabian e_n costarricense punto cr
Àrea educativa:
No formal.
Tiempo libre.
Aficions: escuchar a silvio rodríguez y escribir poesía.
Comentarios: Interesado en temas como publicidad e influencia cultural

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
1 chars before small Q
and
3 chars before Q
-
1 chars before F,
2 chars before C
-
small 'B' +1 letters
followed by
small 'W' +2 letters
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]