rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
FABIAN CAMPOS BOULANGER


Nom: FABIAN CAMPOS BOULANGER
Carrer:
Codi Postal:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:mfabian e_n costarricense punto cr
Àrea educativa:
No formal.
Tiempo libre.
Aficions: escuchar a silvio rodríguez y escribir poesía.
Comentarios: Interesado en temas como publicidad e influencia cultural

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
'B' +3 letters
and not a
"I",
but
1 chars before small I,
small 'O' +1 letters,
'A' +2 letters,
'T' +1 letters
-
3 chars before P;
2 chars before O
and not a
"I",
but
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]