rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
JIMÉNEZ, SARA


Nom: JIMÉNEZ, SARA
Carrer:
Codi Postal:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:xaruc e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Adultos.
Tiempo libre.
Comentarios: Estoy interesada en participar en algun proyecto con niños/as o adultos en Brasil. Urge informacion para organizar mi vida. Muchas gracias

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
3 chars before small Z
;
3 chars before X;
-y-;
((((((((??? - 3) - 5) * 4) - 4) - 7) * 3) - 7) - 10) = -62
and not a
"C",
but
'E' +3 letters
;
/f/,
3 chars before small W,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]