rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
JIMÉNEZ, SARA


Nom: JIMÉNEZ, SARA
Carrer:
Codi Postal:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:xaruc e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Adultos.
Tiempo libre.
Comentarios: Estoy interesada en participar en algun proyecto con niños/as o adultos en Brasil. Urge informacion para organizar mi vida. Muchas gracias

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
2 chars before small G
and not a
"G",
but
((((??? - 7) - 3) - 10) - 5) = -16
and not a
"G",
but
2 chars before W;
1 chars before G;
(((((??? - 3) - 3) * 1) - 8) - 7) = -14
followed by
'V' +1 letters
and not a
"G",
but
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]