rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
JIMÉNEZ, SARA


Nom: JIMÉNEZ, SARA
Carrer:
Codi Postal:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:xaruc e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Adultos.
Tiempo libre.
Comentarios: Estoy interesada en participar en algun proyecto con niños/as o adultos en Brasil. Urge informacion para organizar mi vida. Muchas gracias

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'Y' +1 letters
and not a
"M",
but
((??? - 9) - 3) = -9
followed by
2 chars before small U
;
:x:,
2 chars before small P;
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]