rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
JIMÉNEZ, SARA


Nom: JIMÉNEZ, SARA
Carrer:
Codi Postal:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:xaruc e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Adultos.
Tiempo libre.
Comentarios: Estoy interesada en participar en algun proyecto con niños/as o adultos en Brasil. Urge informacion para organizar mi vida. Muchas gracias

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
1 chars before small W
;
'W' +3 letters
and
2 chars before small D
-
'X' +2 letters,
((??? * 8) / 2) = 28
followed by
(??? - 10) = -8,
(((??? - 10) * 1) - 9) = -16;
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]