rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
LAURA MONICA WAISMAN


Nom: LAURA MONICA WAISMAN
Carrer: arengreen 1411
Codi Postal: 1405
Població: BUENOS AIRES
Telèfon:(011)4431-0224
Correu electrònic:laurawais e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Primaria: medio.
ESO 1º ciclo.
ESO 2º ciclo.
Secundaria Post-Obligatoria.
Adultos.
No formal.
Tiempo libre.
Comentarios: Soy licenciada en Psicopedagogia, dicto cursos a docentes y profesionales en general de la educacion. Soy docente en la carrera de Psicopedagogia en las cátedras de Orientacion vocacional y Psicología preventiva. Integro una red de educadores por la paz.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
((??? / 2) - 10) = -5.5
and
small 'N' +2 letters
and then
(??? * 4) = 24;
2 chars before P
-
3 chars before M
;
small 'A' +2 letters
and
small 'V' +2 letters
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]