rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
BLANCO VICO, LUIS


Nom: BLANCO VICO, LUIS
Carrer: C/ AZORIN
Codi Postal: 08913
Població: BADALONA
Telèfon:646904608
Correu electrònic:luispedagogo e_n hotmail punto com
Àrea educativa:
Educación infantil.
Primaria: inicial.
Primaria: medio.
Primaria: superior.
ESO 1º ciclo.
ESO 2º ciclo.
Secundaria Post-Obligatoria.
Adultos.
No formal.
Tiempo libre.
Aficions: Lectura, estritura, etc...
Comentarios: Estoy muy interesado en la educación intercultural y la educación a traves de los medios de comunicacion.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'Q' +3 letters
and
2 chars before small M
&
'S' +3 letters,
'A' +1 letters,
3 chars before small W
-
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]