rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
SANCHEZ PAREDES, CARLOS MIGUEL


Nom: SANCHEZ PAREDES, CARLOS MIGUEL
Carrer: Jr. Puerto Rico Nº 670 - San Martín de Porres
Codi Postal:
Població: LIMA - PERU
Telèfon:571-0214
Correu electrònic:cmsanp e_n peru punto com
Àrea educativa:
Otros: Secundaria
Aficions: lectura, escribir
Comentarios: Me interesa la enseñanza de la filosofía y en general todo tema de filosofía

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
small 'W' +3 letters
and
3 chars before small M,
2 chars before small G,
2 chars before W,
_S_
-
(((??? - 10) / 2) * 4) = -14,
1 chars before small U
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]