rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
SANCHEZ PAREDES, CARLOS MIGUEL


Nom: SANCHEZ PAREDES, CARLOS MIGUEL
Carrer: Jr. Puerto Rico Nº 670 - San Martín de Porres
Codi Postal:
Població: LIMA - PERU
Telèfon:571-0214
Correu electrònic:cmsanp e_n peru punto com
Àrea educativa:
Otros: Secundaria
Aficions: lectura, escribir
Comentarios: Me interesa la enseñanza de la filosofía y en general todo tema de filosofía

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
((??? * 1) * 10) = 10
and not a
"E",
but
small 'S' +1 letters
&
small 'E' +1 letters
-
'H' +3 letters
&
((((((((((??? - 3) - 3) * 1) - 1) * 4) * 3) - 3) - 1) - 9) - 9) = -10;
(((((((??? - 8) * 7) / 4) - 5) - 8) - 10) - 6) = -37.75
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]