rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
RUIZ MUÑOZ, AIDA


Nom: RUIZ MUÑOZ, AIDA
Carrer:
Codi Postal:
Població: ALACANT
Telèfon:
Correu electrònic:aida_ruiz e_n mixmail punto com
Àrea educativa:
Otros: Estudiant Magisteri Llengua Estrangera
Comentarios: Encara que sóc estudiant, m'agrada saber tot el que puga sobre l'Educació per al Desenvolupament, Educació en Valors, etc. pense que a les Universitats totes aquestes transversals no es toquen massa (ni poc tampoc!). M'agradaria intercanviar inormació amb la gent, i poder fer una mena de repertori de tècniques, activitats, etc.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
'I' +1 letters,
small 'G' +3 letters
-
'V' +2 letters
-
small 'J' +2 letters
and not a
"U",
but
'B' +3 letters
&
2 chars before C;
1 chars before small B
and
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]