rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
RUIZ MUÑOZ, AIDA


Nom: RUIZ MUÑOZ, AIDA
Carrer:
Codi Postal:
Població: ALACANT
Telèfon:
Correu electrònic:aida_ruiz e_n mixmail punto com
Àrea educativa:
Otros: Estudiant Magisteri Llengua Estrangera
Comentarios: Encara que sóc estudiant, m'agrada saber tot el que puga sobre l'Educació per al Desenvolupament, Educació en Valors, etc. pense que a les Universitats totes aquestes transversals no es toquen massa (ni poc tampoc!). M'agradaria intercanviar inormació amb la gent, i poder fer una mena de repertori de tècniques, activitats, etc.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
((((((((((??? * 9) * 1) - 10) - 8) - 8) - 6) * 8) - 2) - 4) * 1) = -46
;
small 'D' +1 letters;
small 'E' +3 letters
and
3 chars before M
and
3 chars before E,
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]