rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
RUIZ MUÑOZ, AIDA


Nom: RUIZ MUÑOZ, AIDA
Carrer:
Codi Postal:
Població: ALACANT
Telèfon:
Correu electrònic:aida_ruiz e_n mixmail punto com
Àrea educativa:
Otros: Estudiant Magisteri Llengua Estrangera
Comentarios: Encara que sóc estudiant, m'agrada saber tot el que puga sobre l'Educació per al Desenvolupament, Educació en Valors, etc. pense que a les Universitats totes aquestes transversals no es toquen massa (ni poc tampoc!). M'agradaria intercanviar inormació amb la gent, i poder fer una mena de repertori de tècniques, activitats, etc.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
1 chars before I;
3 chars before small O
and then
2 chars before small C
-
small 'X' +1 letters
;
1 chars before U
&
(((((((((((??? - 5) - 7) - 4) - 9) - 6) - 6) - 3) - 4) * 8) - 8) - 9) = -313
&
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]