rotulo-direcciocat.gif - 2922 Bytes Pàgina principal Actualitat Agenda Materials Grups Bibliografia Persones Grups

Dades complertes de
SENATORE, SILVIA LILIANA


Nom: SENATORE, SILVIA LILIANA
Carrer: ENSENADA 127
Codi Postal: 1407
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:senatore punto silvia e_n gmail punto com
URL: www.clubamigosunesco.org.ar
Àrea educativa:
Primaria: inicial.
Primaria: medio.
Primaria: superior.
Adultos.
No formal.
Tiempo libre.
Otros: Cultura de Paz- Solidaridad- Informatica educativa - Bibliotecaria- Integracion
Aficions: PROPUESTAS DE INTEGRACION A LA ESCUELA COMUN DE PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Comentarios: Propuestas de integración a la escuela común de personas con necesidades educativas especiales. Es necesario que trabajemos por una educación para todos.

Enviar missatge a l'adreça enregistrada per modificar o esborrar la fitxa

Guess the letters and numbers
(passphrase riddle)
--
_2_
-
-L-
-
3 chars before Q
&
3 chars before small S;
small 'D' +1 letters
and
1 chars before small L
and then
'G' +3 letters
and not a
"V",
but
→ Escriu aquí els caràcters de la figura i prem el botó:

[Buscar] - [Llistat] - [Edualter]